TREBALL PEDAGÒGIC EN CLAUSTRE SOBRE L’AVALUACIÓ A LA ZER

Aquest curs el Programa d’Innovació Educativa PACTE, del qual la ZER forma part, ens ha portat a seguir el treball de la dimensió de la cultura avaluativa com a motor d’aprenentatge i de transformació educativa.

A la ZER entenem l’avaluació com a una part de l’aprenentatge, essent un mecanisme d’autoregulació i de millora, lligada a la pràctica reflexiva mitjançant l’autoavaluació i la coavaluació on participa la comunitat educativa, entenent l’escola com una organització que aprèn.

Dins del treball en claustre vam voler fer un recull d’evidències a partir d’una hipòtesis. Aquesta evidència científica es va portar a terme amb els grups d’Educació Infantil i amb els grups d’Educació Primària.

  • HIPÒTESIS D’EDUCACIÓ INFANTIL:

“Les tasques dels infants milloren quan es fa una reflexió conjunta de les tasques inicials”

Aquí teniu el procés que van fer a les dues escoles de la ZER referent al dibuix de la figura humana.

  • HIPÒTESIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

“Els alumnes milloren el seu aprenentatge i són capaços d’autoavaluar-se millor si participen en l’elaboració de la base d’orientació que servirà per avaluar-los.”

Aquí teniu el procés que van fer a les dues escoles de la ZER referent al treball en grup.


 #PAcTE/ExC, #Referents, #XTTE

LA LLAR D'INFANTS RURAL

L’exterior és un espai ple d’oportunitats on els infants poden experimentar, manipular, córrer, saltar, moure’s amb llibertat i gaudir d’un entorn ric en propostes diverses. 

A l’espai exterior, els infants son actius i autònoms, posen a prova les seves habilitats motrius, intentant superar nous reptes i adquirir nous aprenentatges. 

La presència d’un adult a prop els dóna seguretat. El treball de l’educadora és observar sense interferir, ser-hi per si l’infant ho necessita i deixar temps per a que actuïn de manera autònoma. 

Als infants els agrada molt pujar i baixar, fer, desfer i refer. Hem de crear un espai per a què l’infant desenvolupi les capacitats motrius, emocionals, intel.lectuals, socials i de relació, com a l’espai interior. 

Els infants aprenen a concentrar-se, a fer servir les mans, a treballar tot el cos: ajupint-se, aixecant-se, empenyent, arrossegant, pujant, baixant… Aprenen a superar les frustracions. 

Si el temps ho permet, sigui quan sigui, tenim l’oportunitat de fer a fora el que per definició es concep per fer a dins.

Passar més temps a l’aire lliure a la llar d’infants vol dir prendre decisions sobre la pràctica educativa relacionades amb fer més vida a l’exterior.

Partim de la idea de retrobar l’ambient i els elements que tenim al nostre abast per ajudar a crear un clima que afavoreix la connexió dels infants i la natura; una escola amb espais oberts que permet passar una gran part del dia a l’aire lliure. 

El divendres a la tarda anem a Planells! Allà experimentem, observem, resolem situacions i el que més ens agrada es construir cabanyes, buscar insectes i fer la croqueta rodolant pels marges. 

La utilització d’elements naturals per al joc, així com la substitució de joguines per materials reciclats, ajuden a fomentar una concepció respectuosa amb el medi ambient.

El nostre paisatge és un espectacle de colors i molt ric on flueix els canvis de l’entorn. Tenim a l’abast una riquesa de materials com la sorra, les plantes, les fulles i els fruits que cauen dels arbres del nostre pati. Tenim la llum, les ombres, els animals i les diferents joguines de l’aula que traiem a l’exterior i observem què passa.  Aquesta atenció s’aguditza i els infants ho perceben! 

Estimar i tenir records d’aquest contacte amb l’entorn natural, el plaer del joc, els descobriments i les contemplacions i les experiències del dia a dia a la nostra escola son possibles.   Estem envoltats de verd i de natura!

 

COMENCEN LES PREINCSCRIPCIONS! 

MÉS INFORMACIÓ AL LINK DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ: 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/inici/