Escola de Borredà

Borredà és un municipi situat en el punt de contacte del Ripollès amb el Berguedà, a la zona dels darrers contraforts dels Pre-Pirineus. Limita a l’est amb Alpens, Palmerola i les Llosses, més al sud, amb Lluçà i la Quar on el límit del terme municipal esdevé molt irregular. A l’oest limita amb Vilada i al nord amb Castell de l’Areny.

El municipi té una extensió de 43,60 km2 i una població d’uns 500 habitants. És una àrea accidentada, plena de boscos i de vegetació, amb algunes fonts, com les del Faig i Llossada i les anomenades font del Ferro i font del Sofre, les aigües de la qual tenen un regust sulfurós.

La irregularitat del terreny fa que un bona part de les terres del terme no siguin conreades; estan poblades de pins, roures, alzines i faigs i de grans extensions de matolls i pastures. La part conreable és de terra profunda i argilosa. Els conreus tradicionals eren els cereals (blat i ordi), les patates i els farratges. Avui dia només hi ha conreu de farratges.

L’activitat econòmica de la població ha disminuït molt i és diversificada, amb una clara tendència al sector de serveis (segones residències, restauració, turisme rural,…) una activitat constructora que s’ha reduït aquests darrers anys, activitats artesanes, dues serradores i 6 granges, que es dediquen, bàsicament, a la ramaderia intensiva o extensiva (preferentment bestiar boví, però també oví i porcí).