Serveis

L’escola compta amb dues unitats escolars, és a dir, que agrupem els i les alumnes de P3 a 6è en dos grups i disposem de dos mestres.
Comptem amb mestre d’educació física, mestre d’anglès i mestre de música que compartim amb Borredà. Disposem de Llar d’Infants, ja que des del curs 16-17 formen part del Pla Pilot de Llar d’Infants a les escoles rurals, que suposa un conveni a tres bandes, entre l’Ajuntament, el Departament d’Educació i l’escola. Aquests infants están atesos per una TEI (técnica d’educació infantil). El nostre Centre compta amb una psicopedagoga de l’ EAP un matí al mes.

L’escola ofereix el servei de migdia amb dos monitors, on el dinar és amb carmanyola o amb càtering. La gestió d’aquest servei el realitza l’AMPA i l’Ajuntament.
Els dimecres a la tarda que no són lectius, ja que el claustre de la ZER es reuneix, s’ofereix des de l’AMPA una extraescolar per a tots i totes les alumnes.
El centre ofereix un servei d’acollida de matí i de tarda. Els matins de 8 a 9 i a les tardes de 16:30 a 17:30h.