Llar d’infants

Des del curs 16/17 les escoles de la ZER Berguedà Centre formem part del Programa de LLars d’Infants Rurals impulsat pel Departament d’Ensenyament. Aquest programa permet que les escoles rurals incorporin el servei de Llar d’Infants al centre, adaptant-ne l’espai i proporcionant una persona Tècnica en Educació Infantil (TEI) que és la responsable de l’alumnat.

Les Llars d’Infants tant de l‘Escola de Vilada com de l‘Escola de Borredà, són gestionades conjuntament entre els Ajuntaments de cada poble i la direcció del centre.

Els alumnes que vulguin formar-ne part, poden ser matriculats a partir del primer any d’edat.
Així doncs, a les escoles podem trobar-hi alumnes des d’1 fins a 3 anys que conviuen, dia a dia, amb la resta d’alumnes de la ZER; afavorint, així, les relacions entre diferents edats, interactuant entre ells i en els espais comuns i formant part de les activitats comunes de ZER, entre les quals podem trobar les sortides a l’entorn properes, les festivitats i les actuacions que duu a terme l’alumnat, com el Projecte Artístic o la Cantada de Nadales.

El funcionament diari de la Llar d’Infants és dut a terme per la TEI responsable de cada escola, que és qui proporciona les activitats i les estratègies concretes pel bon desenvolupament de cada infant. D’aquesta manera, és qui respon a les rutines i el treball focalitzat en l’autonomia d’aquesta etapa, també duu a terme entrevistes personals amb les famílies.